یکشنبه, 06 تیر 1395 In هاستینگ جوملا
 • پلن 1 قیمت
 • تومان100.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 200 مگ
 • پهنای باند:48گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • موقعیت سرور آمریکا
 • تعداد دیتابیس5 عدد
 • دامنه سایت جداگانه 1 عدد
 • پارک دامنه 4 عدد
 • زیر دامنه 10 عدد
 • حساب ایمیل 30 عدد
 • حساب FTP 1 عدد
 • plesk 12.5
 • سفارش
 • پلن 2 قیمت
 • تومان150.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 500 مگابایت
 • پهنای باند:96گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • موقعیت سرور آمریکا
 • تعداد دیتابیس6 عدد
 • دامنه سایت جداگانه 2 عدد
 • پارک دامنه 6 عدد
 • زیر دامنه 15 عدد
 • حساب ایمیل 40 عدد
 • حساب FTP 1 عدد
 • plesk 12.5
 • سفارش
 • پلن 3 قیمت
 • تومان200.000
 • سالانه
 • 1 گیگابایت
 • پهنای باند:168گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • موقعیت سرور آمریکا
 • تعداد دیتابیس 7 عدد
 • دامنه سایت جداگانه 3 عدد
 • پارک دامنه 8 عدد
 • زیر دامنه 20 عدد
 • حساب ایمیل 50 عدد
 • حساب FTP 7 عدد
 • plesk 12.5
 • سفارش
 • پلن 4 قیمت
 • تومان250.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 2گیگابایت
 • پهنای باند:240 گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • موقعیت سرور آمریکا
 • تعداد دیتابیس15عدد
 • دامنه سایت جداگانه 5عدد
 • پارک دامنه 20عدد
 • زیر دامنه 100 عدد
 • حساب ایمیل 100 عدد
 • حساب FTP 1 عدد
 • plesk 12.5
 • سفارش