دامنه ملی

ثبت دامنه ملی

 

هرکشور دارای یک پسوند دامنه‌ی ملی می‌باشد، پسوند نقطه-آی‌آر (ir.) مشخص کننده‌ی دامنه‌هایی است که به ایران تعلق دارند. تمام دامنه‌های ir. به‌صورت انحصاری توسط ایرنیک ثبت‌ می‌شوند و تکنوسرورسرور به‌عنوان نماینده‌ی ایرنیک اقدام به ثبت دامنه‌ها می‌نماید.

دامنه ملی

ثبت دامنه‌های ir. در تکنوسرور ارزان‌تر از مرکز ثبت دامنه های ir. می‌باشد .

سالیانه : 6000 تومان

پنج ساله : 18000 تومان

 • .IR قیمت
 • تومان6.000
 • سالیانه
 • آی آر نیک
 • پنل مدیریت دامنه
 • انتقال دامنه
 • تغییر DNS در هر لحظه
 • تحویل آنی
 • .IR قیمت
 • تومان18.000
 • پنج سالانه
 • آی آر نیک
 • پنل مدیریت دامنه
 • انتقال دامنه
 • تغییر DNS در هر لحظه
 • تحویل آنی