جستجوی هوشمند سرویس

جستجوگر سرور به شما کمک می کند به راحتی هر منابع و قیمت همچنین مبلغ مورد نظر و موقعیت سرور را انتخاب کنید و تمامی پلن های موجود به شما نمایش داده خواهد شد .

پکیج های مورد نظر شما
PVG-1000
330,000تومان/سالانه
 • fas fa-hdd1 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه اضافی نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
PVG-2000
385,000تومان/سالانه
 • fas fa-hdd2 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه اضافی نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
PVG-5000
660,000تومان/سالانه
 • fas fa-hdd5 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه اضافی نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
PVG-10000
880,000تومان/سالانه
 • fas fa-hdd10 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود دیتابیس
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
GERVPS1
200,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd20 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 1 گیگ
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 1 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
IRVPS2
310,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd40 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 2 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 2 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
GERVPS3
410,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd60 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 3 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 1 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
GERVPS4
510,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd80 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 4 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 2 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
USAVPS1
130,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd40 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 1 گیگ
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 1 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
USAVPS2
170,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd60 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 2 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 1 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
USAVPS3
210,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd100 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 3 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 2 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
USAVPS4
250,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd150 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 4 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 2 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
IRVPSSATA1
230,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd25 گیگابات فضا SSD
 • پهنای باند 100 گیگ ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 ای پی اختصاصی
 • 1 هسته سی پی یو
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
IRVPSSATA2
265,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd25 گیگابات فضا SSD
 • پهنای باند 100 گیگ ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • سیستم عامل به دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • 1 هسته سی پی یو
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
IRVPSSATA3
400,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd50 گیگابات فضا SSD
 • پهنای باند 100 گیگ ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • سیستم عامل به دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • 2 هسته سی پی یو
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
IRVPSSATA4
550,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd75 گیگ SSD
 • پهنای باند 100 گیگ ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • سیستم عامل به دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • 2 هسته سی پی یو
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
VPSCANAD1
200,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd30 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 1 گیگ
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 ای پی اختصاصی
 • پنل kvm
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
VPSCANAD2
310,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd40 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 2 گیگ
 • سیستم عامل به دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • پنل kvm
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
VPSCANAD3
410,000تومان/ماهانه
 • fas fa-hdd60 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 3 گیگ
 • سیستم عامل به دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • پنل kvm
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
IRVPS1
405,000تومان/سه ماهه
 • fas fa-hdd30 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 2 گیگ
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 1 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
IRVPS2
720,000تومان/سه ماهه
 • fas fa-hdd40 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 3 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 2 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
IRVPS3
1,040,000تومان/سه ماهه
 • fas fa-hdd60 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 4 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 2 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
IRVPS4
1,608,000تومان/سه ماهه
 • fas fa-hdd100 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 6 گیگ
 • سیستم عامل دلخواه
 • 1 ای پی اختصاصی
 • سی پی یو 3 هسته
 • منابع اختصاصی
خرید و تحویل فوری
PVS-1000
330,000تومان/سالانه
 • fas fa-hdd1 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه اضافی نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
PVS-2000
385,000تومان/سالانه
 • fas fa-hdd2 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه اضافی نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
PVS-5000
660,000تومان/سالانه
 • fas fa-hdd5 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه اضافی نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
PVS-10000
880,000تومان/سالانه
 • fas fa-hdd10 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود دیتابیس
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
انتقال رایگان سایت
انتقال رایگان سایت

انتقال رایگان سایت شما از هر شرکت هاستینگ به ما.

پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی ما به صورت شبانه روزی آماده خدمت به مشتریان میباشد.

گارانتی بازگشت وجه
گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه به هر دلیل به مدت 7 روز.

بکاپ گیری 24/7
بکاپ گیری 24/7

بک آپ گیری مداوم به صورت منظم به صورت روزانه ، ماهانه

درباره تکنوسرور

تکنوسرور پیشرور در سرور مجازی و اختصاصی هاستینگ و دامنه

طراحی و توسعه منحصر به فرد برای تکنوسرور توسط لارا تیم

هاست لینوکس

هاست پربازدید

هاست ارزان

ثبت دامنه

دامنه ارزان

خرید سرویس اختصاصی

ُسرورمجازی