نرم افزار  Veeam Backup for Microsoft 365 7.0.0.2911 باسلام خدمت همه دوستان و همراهان وب سایت محبوب Technoserver: درد دل : آیندگان خواهند نوشت که مابرای نوشتن یه پست ساده و دانلود نرم افزار های تحریمی مجبور بودیم همزمان مشکلات زیر ساخت داخل و مشکلات تحریمی خارج رو دور بزنیم تا بتونیم یه مطلب براتون آماده…